Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
shutterstock_1463229359

08/07/2022

Επίδραση Αγοράς στις Συνταξιοδοτικές Αποταμιεύσεις

Εάν αποταμιεύετε επιμελώς για τη σύνταξή σας για χρόνια, είναι κατανοητό να σας ανησυχούν οι κατά καιρούς ξαφνικές αναταράξεις των διεθνών αγορών. Τι συνέβη στις παγκόσμιες αγορές το πρώτο εξάμηνο του έτους και τι σημαίνει αυτό για τις συνταξιοδοτικές σας αποταμιεύσεις; 

 

Τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές

Μετά από μια δεκαετία χαμηλών επιτοκίων, οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως άλλαξαν τη νομισματική τους πολιτική κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξάνοντας απότομα τα επιτόκια, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τον αυξανόμενο πληθωρισμό που έχει φτάσει τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 χρόνων.

Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού είχαν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό κατά την έναρξη της πανδημίας COVID-19, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ελλείψεις σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και πολύ υψηλότερο κόστος μεταφοράς. Επίσης, οι παρατεταμένες πολιτικές ενίσχυσης της ρευστότητας σε όλο τον κόσμο βοήθησαν στη στήριξη των εισοδημάτων και των δαπανών των νοικοκυριών, συμβάλλοντας έτσι στην απότομη άνοδο του πληθωρισμού. Παράλληλα, η αύξηση του κόστους ενέργειας και τροφίμων ως επακόλουθο της κατάστασης Ρωσίας/Ουκρανίας επιδείνωσε περαιτέρω τα πράγματα.

Τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με την Ρωσο-Ουκρανική κρίση, ώθησαν τις κεντρικές τράπεζες σε απότομη αύξηση των επιτοκίων για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, προκαλώντας τη χειρότερη πτώση της αγοράς ομολόγων από τότε που ξεκίνησαν να καταγράφονται αποδόσεις, καθώς και βουτιά στις παγκόσμιες αγορές μετοχών.

Συνεπώς, όλα τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια ανεξαρτήτως σύνθεσης ενεργητικού και προφίλ ρίσκου, επηρεάστηκαν αρνητικά.  


Οι συνταξιοδοτικές σας αποταμιεύσεις

Τα συνταξιοδοτικά σας ωφελήματα είναι πιθανό να τα έχετε επενδύσει, με τις περισσότερες από αυτές τις επενδύσεις να είναι συνήθως με τη μορφή μετοχικών ή ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι παγκόσμιες αγορές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης από το υπόλοιπο του συνταξιοδοτικού σας λογαριασμού.

Ο διαδικτυακός σας λογαριασμός, σας παρέχει πρόσβαση στις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας ανά πάσα στιγμή, καθιστώντας το εύκολο να δείτε το υπόλοιπο του συνταξιοδοτικού σας λογαριασμού. Εάν υπήρξατε στο παρελθόν μέλος ενός ταμείου προνοίας, ενδεχομένως να μην είχατε αυτή τη δυνατότητα και να είναι μια νέα εμπειρία για εσάς να βλέπετε το υπόλοιπο της σύνταξής σας να έχει διακυμάνσεις. Και αυτό στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται ανησυχητικό! Παρ’ όλα αυτά, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, καθώς αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς.

 

Οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις είναι μακροπρόθεσμη επένδυση

Οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις είναι μακροπρόθεσμη επένδυση που ιστορικά έχει ξεπεράσει κάθε είδους οικονομικής κρίσης του παρελθόντος. Καθώς, υπό κανονικές συνθήκες, δεν έχετε πρόσβαση στα συνταξιοδοτικά σας ωφελήματα πριν από τη συνταξιοδότησή σας, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τα επενδύετε διαφορετικά από τα χρήματα που εξοικονομείτε για να καλύψετε τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες σας. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός σας ορίζοντας, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο κινδύνου που μπορείτε να αναλάβετε, καθώς έχετε τον χρόνο να ξεπεράσετε περιόδους βραχυπρόθεσμης αστάθειας της αγοράς και να ανακτήσετε οποιεσδήποτε ζημιές, αν και αυτό δεν είναι εγγυημένο. Έτσι, εάν έχετε πολλά χρόνια πριν να συνταξιοδοτηθείτε, υπάρχει ακόμη χρόνος για να ανακάμψει ο συνταξιοδοτικός σας λογαριασμός από τέτοιες πτώσεις που συνήθως διαρκούν βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.